Att söka läkarhjälp för erektionsproblem

Det kan kännas svårt att vända sig till en läkare för sina erektionsproblem men det är ofta en lättnad när man väl tagit steget. Det kanske kan underlätta för dig att veta att erektionsproblem är vanligt förekommande och att läkarna är vana vid detta problem.

Det är onödigt att lida i onödan, när det oftast finns hjälp att få.

Vårdcentraler och sjukhus

I första hand skall du kontakta din närmaste vårdcentral där du kan få hjälp men du kan också få remiss till en specialist, oftast en urolog. Du kan även bli hänvisad till en psykolog eller barnmorska om problemen bedöms vara psykologiska. Om du redan är kontakt med någon specialistläkare, kan du naturligtvis diskutera med den läkaren.

Patientföreningar

Många patientföreningar har god kunskap i erektionsproblem och kan ge bra information.

Hur gör jag för att komma iväg?

• Ring och boka tid på föreskriven telefontid.
• Du behöver inte berätta om ditt problem med sköterskan utan kan säga att du vill ha en allmän hälsokontroll.
• Diskutera med din partner om du vill gå själv eller båda två till läkaren.
• Om du har svårt att prata kan du skriva ner dina bekymmer och ge till läkaren.
• Be läkaren berätta om tillgängliga behandlingsmetoder.
• Boka tid för återbesök, för att följa upp hur behandlingen fungerat.

Hur går själva undersökningen till?

Läkaren kommer i första hand fråga dig om när och hur dina erektionsproblemen uppträder och frågar också om ditt allmänna hälsotillstånd, rök- och alkoholvanor och medicinering.

Du kommer också att genomgå en hälsoundersökning. Det är brukligt att kontrollera blodsocker och blodfetter, mäta blodtryck och ibland tas även prov på manligt könshormon.

Om det skulle visa sig att du är har någon sjukdom, behandlas denna först och därefter får man se om erektionsproblemen kvarstår. Ibland är problemet psykiskt och läkaren kan då skriva ut läkemedel eller hänvisa till någon terapeut.