Behandling av erektionsproblem

Om erektionsproblemen har psykiska orsaker kan du ta kontakt med en sexualrådgivare. Ni kommer då tillsammans titta på de bakomliggande orsakerna, för att därefter sätta in rätt behandling, ibland i kombination med läkemedel. Behandlingen kan vara allt från sexualundervisning, kommunikation med partnern, kognitiv terapi eller beteendeterapi. I allmänhet går du tillsammans med din partner men du kan även komma själv.

Felaktig uppfattning om manlig förmåga
Kanske har du eller din partner en felaktig uppfattning om vad manlig sexuell förmåga innebär. Sexualundervisning kan vara bra i de fallen.

Lära sig prata om kärlek med partnern
Om du har svårt att prata om sexlivet med din partner, kan du få lära dig att överbrygga den spärren så att du kan prata om dina sexuella behov och önskemål. Det är ofta mycket viktigt att man har en öppen dialog tillsammans med sin partner och är en viktig del av terapin.

Nytt sexuellt beteende
Du kommer genom beteendeterapin tillfälligt förändra ditt sexliv, till att inte vara beroende av en fungerande erektion. Försök att njuta av närheten tillsammans med din partner på olika sätt utan att det skall leda till samlag.

Ändra på skadliga tankemönster

Under hela livet blir vi påverkade av vår omgivning, mer eller mindre omedvetet, och detta kan leda till vanemässiga tankar som påverkar våra handlingar och reaktioner. I den kognitiva terapin försöker man identifiera och ändra dessa tankar. Du kanske t ex fått lära dig som liten att sexualitet var något fult.

Det kan vara en god idé att ta kontakt med en sexualrådgivare. Även om det kan ta tid att komma till rätta med problemen, kostar pengar, obehagligt att ta itu med förträngda känslor, brukar fördelarna överväga och vara utvecklande både för dig och din partner.

Produkter att använda vid erektionsproblem

Läs mer om vad du kan göra innan du uppsöker läkare

Att söka läkarhjälp vid erektionsproblem

Medicinering vid erektionsproblem

Kirurgiska ingrepp vid erektionsproblem