Orsaker till potensproblem

Det finns två huvudgrupper av omständigheter som gör att potensproblem uppstår. Man brukar dela upp i fysiologiska orsaker och psykologiska orsaker. Inte helt sällan så är det en kombination av de båda. Ofta om det är fysiologiska problem som är den ursprungliga orsaken så kommer de psykologiska smygande då tron på den egna förmågan blir svagare.

Fysiska orsaker

De olika typerna brukar vanligtvis yttra sig lite olika. Om problemen är fysiska brukar besvären komma gradvis och morgon- och nattståndet försvinner. Lusten brukar däremot vara oförändrad.
Läs mer om fysiologiska orsaker till potensproblem

Psykologiska orsaker

Vid psykiska orsaker är det oftast tvärtom. Det är inga problem att få stånd vid onani och man kan fortfarande få erektion på natten och morgonen men tillsammans med en partner kan erektionen vika.
Läs mer om psykologiska orsaker till potensproblem