Kirurgiska ingrepp vid erektionsproblem

Operera in protes

När du provat alla de hjälpmedel som finns, eller om du lider av en så svår kärlsjukdom att inga andra behandlingar är lämpliga, så finns alternativet att operera in någon form av protes i penis svällkroppar.
Du kan ha ett fungerande sexliv redan efter ett par månader efter operation. De flesta är nöjda med sina implantat när alla sår har läkt och de har lärt sig hur implantatet fungerar. Ibland kan det hända att någon del av protesen går sönder så att du får genomgå en ny operation, speciellt om din protes är mer avancerad. Det kan också vara bra att veta, att du kan drabbas av infektioner och smärtor (som vid alla typer av operationer).

Denna typ av operation är i sig ganska enkel men vi rekommenderar absolut att du i första hand testar mekaniska hjälpmedel (pump och penisring), i andra hand läkemedel och först som sista alternativ ett kirurgiskt ingrepp. Det är bara ca 2 % av alla män med erektionsproblem som måste genomgå en operation för att erhålla en tillfredställande erektion.

Utvecklingen av proteser påbörjades under 1970-talet och det finns ett par olika varianter.

Fasta proteser

Du kan få två stavar inopererad i vardera svällkroppen. Penis kommer då att alltid vara tillräckligt hård för samlag. Protesen är böjbar, så när man skall ha samlag vinklar man den bara uppåt. Denna typ av protes är vanligast i Sverige. Operationen tar ca 40 minuter och du är hemma igen efter ett dygn. De flesta är mycket nöjda med sin protes och det uppstår sällan några allvarliga komplikationer.

Justerbara

Dessa proteser är konstruerade så att de går att manuellt justera erektionen med hjälp av exempelvis en pump eller en fjäder. Protesen har alltså två lägen, mjuk eller hård. Förutom stavarna opererar man in en pump i pungen och en behållare med saltlösning i magen.

Operera in nya kärl

Det finns en möjlighet att operera blodkärl som inte fungerar bra men beror erektionsproblemen på läckande blodkärl har det visat sig att bara ett fåtal män blir nöjda efter operation. Det kan också vara bra att veta att du kan få förkortad penis, minskad känsel och infektioner som en följd av operationen.

Om blodflödet inte är tillräckligt, kan man operera in en extra artär i penis. En del upplever ingen förbättring alls, medan andra får tillbaka sin erektionsförmåga. Hör med din läkare om detta kan vara något som fungerar för dig.